Gepast trots!

Gepast trots kunnen we met u meedelen dat wij met succes de audits voor ISO- en NEN certificeringen hebben doorstaan. De auditor brengt dan ook een positief advies uit en draagt ons voor, voor de certificering.

 
Dit betreft de volgende certificeringen:

  • ISO 27001 – Informatiebeveiliging 
  • NEN7510 – Gezondheidsinformatie 
  • ISO 9001 – Kwaliteit

Nadat deze certificaten officieel zijn uitgereikt, is het aantoonbaar dat de kwaliteit en de veiligheid van uw informatie bij Fancit is gewaarborgd!

Wat houden deze normen precies in?
ISO 27001: ISO 27001 is de internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met deze certificering wordt aangetoond dat al onze processen en procedures voldoen aan de normen en eisen rondom informatiebeveiliging.

NEN7510: NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector. Voor ons was het een logische keuze om deze certificering direct mee te nemen in het proces, zodat wij onze klanten in de zorgsector nog beter kunnen ontzorgen. Het toont aan dat wij betrouwbaar omgaan met gevoelige informatie.
 
ISO9001: ISO9001 is de norm gericht op kwaliteit binnen de organisatie. Het geeft ons richtlijnen om onze processen goed in te richten en te borgen dat we continu verbeteren.
 
Het behouden van deze certificeringen is een continu proces gericht op verbetering van onze bedrijfsvoering. De certificaten zijn 3 jaar geldig. Jaarlijks volgt er een controle-audit waarbij onze bedrijfsvoering opnieuw getoetst wordt aan deze normen.
 
Voor de officiële uitreiking van deze certificaten moeten we nog een paar weken geduld hebben.
We houden u op de hoogte!