IT recycling

Met het oogpunt op een milieubewuste dienstverlening, faciliteren wij recycling van uw oude IT-apparatuur.

Hoe gaat het recyclen te werk? 

Wanneer wij nieuwe apparatuur plaatsen nemen wij tegen betaling de oude apparatuur terug. Wij zorgen zelf voor transport en het milieuvriendelijk assembleren.

Indien er zich datadragers bevinden in uw oude apparatuur vernietigen wij deze data volgens ISO-standaarden, indien gewenst leveren wij hiervan een certificaat. Het veilig verwijderen is een hartelijke aanbeveling vanuit de privacy en AVG-eisen.

Wanneer alles veilig verwijderd en geassembleerd is, laten wij alle onderdelen ophalen door een officieel recyclingsbedrijf met een WEELABEX keurmerk. Zij zullen verder zorg dragen voor een milieuvriendelijke afhandeling.

Bepaalde onderdelen zullen opnieuw worden ingezet. Is dit niet mogelijk? Dan worden de metalen opnieuw ingezet en de afvalstoffen op een verantwoordelijke manier afgevoerd.

Wilt u meer weten over IT recycling? Neemt u dan contact met ons op!