Advocaat IT referentie

Advocaten in de Praktijk over Fancit

Advocaten In de Praktijk is een kantoor waarin een groep gespecialiseerde advocaten in zo’n beetje ieder rechtsgebied actief is. Fancit beheert de IT-systemen en -infrastructuur. We spraken advocaten Sicco van Steenwijk en Rudolf van der Ham naar de praktijk en de samenwerking met Fancit.

Willen jullie eerst vertellen hoe het precies zit met Advocaten in de Praktijk?

Jazeker, in dit pand zijn meerdere advocaten, afkomstig van verschillende kantoren, met elkaar gaan samenwerken. Behalve het pand is men ook de bedrijfscultuur gaan delen. Dit heeft er toe geleid dat er in 2010 een nieuw kantoor is ontstaan, namelijk Advocaten In de Praktijk. Vandaag de dag zijn we een kantoor met 13 advocaten die voor eigen rekening werken. We betalen allen ons deel in de gemeenschappelijk kosten en delen secretariaat, overhead en IT systemen. We hebben zo een breed spectrum aan rechtsgebieden gebundeld in een maatschap. Denk aan straf-, bestuurs-, verbintenissen-, vreemdelingen-, insolventie-, familie-, arbeids-, huur- en letselschaderecht. We bedienen voornamelijk particulieren en mkb’ers.

Zien jullie trends die voor veranderingen (gaan) zorgen?

Een trend is dat het allemaal steeds meer digitaal wordt, ook in de advocatuur. Een bibliotheek met naslagwerk is nauwelijks meer nodig omdat we over online juridische databanken beschikken. Daarnaast wordt het beveiligen van gegevens steeds belangrijker. We werken met een CRM systeem, dus we hebben veel gevoelige gegevens digitaal. En sinds de corona periode is thuis werken heel normaal geworden. Voor ons gunstig, want zo is er ruimte ontstaan voor een aantal advocaten erbij. Door deels vanuit huis te werken kunnen we kantoren met elkaar delen zonder elkaar in de weg te zitten. Maar de beveiliging van de data moet dan wel goed geregeld zijn.

Welke IT systemen zijn onderdeel van jullie dagelijkse werk?

Dagelijks maken we gebruik van zowel pc’s met software, gericht op ons werk. Daarnaast is onze telefonie en het netwerk digitaal ingericht. We zijn daarom redelijk ver geautomatiseerd. Voor het beheren van informatie werken we met BaseNet. De server is inmiddels verdwenen waarbij Fancit de gegevens naar de Cloud heeft verplaatst. Naast dit alles is bij ons de printer nog altijd erg belangrijk. Dossiers worden nog altijd in veelvoud geprint. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rechtsgang nog niet ver genoeg is op digitaal gebied.

Hoe zijn jullie bij Fancit terecht gekomen?

Sicco kent Evert Zondag van Fancit via de businessclub BNI. We zijn met elkaar in gesprek geraakt en uiteindelijk is daaruit de samenwerking tussen Fancit en Advocaten In de Praktijk vandaan gekomen.

En hoe bevalt deze samenwerking met Fancit en hun supportafdeling?

In de opstartfase heeft Fancit het serverbeheer overgenomen. Gedurende de tijd voorzagen zij ons van waarschuwingen als er iets verouderde of een update nodig had. Gefaseerd zijn we toen overgegaan naar de cloud. Op een proactieve manier beheert Fancit nu onze IT systemen en voeren de benodigde updates op afstand uit. Als het gaat om support, dan zijn wij zelf het eerste aanspreekpunt voor onze collega’s. De supportafdeling van Fancit is daarbij onze back-up. Dit bevalt erg goed, vooral de snelheid van handelen. Als we bellen, kijken ze direct mee en zorgen, vrijwel altijd op afstand, dat we weer verder kunnen.

Recent is dus de server uit gefaseerd en is MS Intune geïmplementeerd. Hoe is dat verlopen?

De hele transitie is goed verlopen. Er was door Fancit vooraf een stappenplan opgesteld en met ons gecommuniceerd. In overeenstemming met ons is dit vervolgens in gang gezet, wat geheel volgens plan is verlopen. De impact op onze bedrijfsvoering was minimaal en heeft niet voor onverwachte strubbelingen gezorgd. Kortom, de hele overstap van server naar het online werken nu, is naar onze tevredenheid door Fancit uitgevoerd.

Wat is Fancit volgens jullie in één zin?

Fancit is wat ons betreft ter zake kundig, snel en efficiënt.

IT-zekerheid voor een vast bedrag per maand

Bereken mijn vaste prijs

Trefwoorden

MKB Regio Gelderland