Arjazon Uienhandel over Fancit

Arjazon Uienhandel B.V. is specialist op het gebied van het drogen, sorteren en verpakken van uien. De deels in Nederland geteelde uien die door Arjazon worden verwerkt, vinden hun weg over de hele wereld. Fancit verzorgt de IT van dit Zeeuwse familiebedrijf. We spraken met Arjan Jansen over het bedrijf en de hele lange samenwerking die we met elkaar hebben.

Kun je eerst wat meer vertellen over Arjazon?

In 1980 is mijn vader gestart met het rechtstreeks bij de telers inkopen van gele consumptie uien. De uien worden doorverkocht voor export en daarna consumptie en moeten daarvoor wordt gesorteerd en verpakt. De uien worden eerst gedroogd zodat ze geschikt zijn voor verscheping naar de eindbestemming. Inmiddels vinden de uien wereldwijd hun weg naar allerlei bestemmingen. Het oogstseizoen loopt van juli tot en met september maar door de juiste bewaarcondities verwerken we nog uien tot lang na het seizoen.

Zijn er nieuwe trends in de markt of verwachten jullie die?

Al jarenlang veranderd er veel door het veredelen van een ui. Inmiddels werken we met vele verschillende rassen. Zaken als ziekte resistentie en houdbaarheid worden verbeterd voor een betere concurrentiepositie met andere ui producerende landen. Daarnaast vind er veel schaalvergroting plaats, zodat er per teler veel meer uien worden geteeld. Een andere trend is dat de registratie steeds belangrijker wordt. De registratie houdt in dat er per partij uien een aantal gegevens bekend moeten zijn. Je kunt hierbij denken aan het weer tijdens de teeltperiode, het soort en hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, maar ook welke rassen er in de voorgaande 5 jaar op het perceel zijn geteeld. Moderne bedrijven voeren deze registratie digitaal uit, zodat er voor ons niet veel extra werk bij komt kijken. Helaas is niet iedere teler zover. Omdat Arjazon aan moet kunnen tonen waar de ui vandaan komt, moeten we zelf zorgen dat de registraties worden gemaakt. Dit betekent voor ons regelmatig veel administratiewerk.

Welke rol speelt IT hierin?

Door alle registratie en bijbehorende gegevens digitaal vast te leggen, kunnen we efficiënt werken. Daarnaast houden we voor track-and-trace doeleinden bij welke stap voor en na ons proces is geweest. Omdat we partijen uien weleens mixen voor een betere kwaliteit moeten we dit goed registreren omdat het anders bij klachten een heel uitzoekwerk wordt. De IT systemen dragen daar een belangrijke bijdrage aan. Via het netwerk sturen we overigens ook een aantal PLC’s aan. Daarmee is de IT ook cruciaal voor de aansturing van de productie.

Fancit is jullie IT partner, hoe bevalt deze samenwerking?

De samenwerking ligt voor de hand omdat we familie zijn van Henk Jansen van Fancit. Al ongeveer 20 jaar geleden heeft zijn broer samen met een vriend de eerste pc’s voor ons geleverd. Dit is Jansen Computers geworden dat later door Henk en Mathias is overgenomen en Fancit geworden. De samenwerking is blijven bestaan en bevalt nog altijd erg goed. Al die jaren weten de mensen van Fancit immers wat er bij ons in het bedrijf speelt. Zij weten wat de impact van nieuwe apparatuur op de bestaande productie infrastructuur is.

Wat vinden jullie van de supportafdeling?

Gaat heel goed. Ondanks dat je met meerdere mensen contact hebt, worden de zaken  altijd goed opgepakt. Fancit kent ons bedrijf en onze kritische punten en weet daarom direct wat wel en niet zomaar aangepast kan worden. Bovendien kan ik zelf aangeven wanneer een bepaald deel van de systemen kritisch is en er extra aandacht nodig is.

Wat waarderen jullie het meest aan de samenwerking met Fancit?

Onze systemen worden automatisch gemonitord, daarom weten we niet alles. We waarderen het dat er bij Fancit altijd een specialist beschikbaar is die doorbijt tot het probleem is opgelost. Tijdens een serverwissel een aantal jaren geleden ging er door domme pech iets mis en gingen op vrijdagmiddag veel gegevens verloren. Meteen werd door Fancit opgeschaald en binnen de kortst mogelijk tijd was het opgelost. Dat geeft wel aan hoe belangrijk een goede IT partner is voor je bedrijf.

Wat is Fancit volgens jullie in één zin?

Onze samenwerking met Fancit werkt twee kanten op, wat onze systemen ten goede komt.

Trefwoorden

Food en agro