Huisartsenpraktijk Asklepios over Fancit

Vanuit het centrum van Barneveld bediend huisartsenpraktijk Asklepios haar patiënten. De praktijk heeft recent de lokale server uitgefaseerd en alles omgezet naar de cloud. Fancit heeft dit project voor de praktijk mogen verzorgen. We vroegen huisarts Han Rademaker hoe men de omzetting heeft ervaren.

Kunt u wat meer vertellen over jullie praktijk en werkgebied?

In 2005 is zijn we met praktijk gestart op de huidige locatie. We hebben met vijf huisartsen de praktijken samengevoegd. Met elkaar bedienden we op dat moment zo’n 9.000 patiënten. We hebben gekozen voor de naam Asklepios, dit is namelijk een Griekse personage die geneeskundige zorg verleende. In de afgelopen jaren is de omvang gegroeid tot ongeveer 14.000 patiënten en dat deden we met zeven huisartsen. Een aantal maanden geleden is de praktijk gesplitst, twee huisartsen zijn gestart met huisartsenpraktijk Bloemendal. Daarmee komt het patiënten aantal weer op 9.000. Deze bevinden zich voornamelijk in Barneveld en een klein deel woont in het buitengebied.

Wat betekent IT voor het werken in de praktijk?

Al onze communicatie verloopt via het HIS (Huisarts Informatie Systeem). We verwerken hierin patiëntgegevens, we communiceren met andere medische hulpverleners en we kunnen daar resultaten van testen inzien. Daarnaast vinden we er steeds meer naslagwerk om ons te ondersteunen in het werk. Kortom, de IT is een onmisbaar middel geworden waarmee we ieder moment van de dag werken.

Recent is de server uit gefaseerd, wat was daarvoor de aanleiding?

Sinds de start in 2005 maakten we gebruik van een lokale server. Toen de splitsing van de praktijk in beeld kwam, zijn we over deze configuratie gaan nadenken. Want de database moet worden gesplitst en we werken tenslotte wel met persoonlijke/gevoelige informatie. Na goed onderzoek en advies van onze softwareleverancier, hebben we besloten om alles naar de cloud te verhuizen.

Fancit heeft de omzetting naar de cloud gedaan, hoe hebben jullie dit ervaren?

Inderdaad zijn we in contact gekomen met Fancit. Dedalus (software leverancier) heeft hun aangedragen omdat zij al bij meerdere praktijken samenwerken. We hebben navraag gedaan bij o.a. onze collega’s van Huisartsenpraktijk De Burgt in Barneveld, over hun ervaringen met Fancit. Mede door hun aanbeveling hebben we gekozen voor Fancit. We hebben de omzetting naar MaaS als goed ervaren. Fancit heeft ons samen met Dedalus echt ontzorgd. Er was direct sprake van een mooie wisselwerking, we gaven Fancit de ruimte en zij hebben ons stap voor stap geïnformeerd. Daarnaast hadden we altijd een moeizame digitale communicatie met het Gelderse Vallei ziekenhuis gehad. Dit heeft Fancit ook direct voor ons geoptimaliseerd.

Wat was de impact op de praktijk en hoe is Fancit hiermee omgegaan?

De praktijk kunnen we niet sluiten. Maar door de goede voorbereiding is D-day zogezegd, erg soepel verlopen. Op de dag zelf konden we digitaal even niets registreren, maar daar waren we op voorbereid. Uiteraard geeft het onrust in de praktijk en betekend nieuwe software dat we moeten wennen aan nieuwe inlogprocedures en interfaces. Maar door de professionele aanpak van Fancit en Dedalus is dit zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Wat kunt u zeggen over de communicatie voor, tijdens en na het project?

De communicatie is vooral heel transparant, dat vinden we erg prettig. Het voortraject is door Evert Zondag als verkoper opgepakt. Samen met een technische man heeft hij ons goed geïnformeerd over wat er komen zou. Tijdens de dag van de omzetting zelf liepen er mensen van Fancit en Dedalus rond om direct bij te springen als dat nodig was. Achteraf bleek er nog wat nazorg en meerwerk te zijn, ook dit is adequaat afgehandeld.

Is de doelstelling van het project gehaald?

Absoluut, we zijn niet meer afhankelijk van een lokale server. Omdat we met gevoelige informatie werken geeft dat meer rust. En toen we na de omzetting de praktijk hebben gesplitst, is dit mede door de cloud-based database, heel soepel verlopen.

Nog even over Fancit, we zijn blij met deze IT partner. Hun thuisbasis is dichtbij en zoals ons vooraf al was verteld, kennen zij onze branche. Dat werkt erg prettig.

IT-zekerheid voor een vast bedrag per maand

Bekijk de pakketten