Huisartsenpraktijk de Burgt over Fancit

Huisartsenpraktijk De Burgt is gevestigd aan de zuidkant van Barneveld. In de praktijk komen cliënten vooral uit de omliggende woonwijken voor medische zorg. De praktijk is ontstaan door een samenwerking van 3 artsen die al in Barneveld actief waren. Hierdoor komen er ook nog patiënten uit andere delen van het dorp, maar het streven is zorg bieden op wijkniveau. In de praktijk wordt er met uitgebreide IT-oplossingen gewerkt. Fancit beheert en onderhoudt de infrastructuur hiervoor. Daarnaast verzorgen we de werkplekken en bieden daarvoor de benodigde ondersteuning. We spraken met huisarts Cedric Rietmeijer over de praktijk, de branche en wat hij van onze dienstverlening vindt.

Even voor het beeld, wat is ongeveer de omvang van jullie praktijk?

Onze praktijk heeft vier praktijkhouders en twee waarnemende huisartsen. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor de medische zorg aan 11.500 patiënten. Zij worden daarin ondersteund door 6 praktijkverpleegkundigen, 2 praktijkondersteuners en 10 assistentes.

Wat zijn volgens u de ontwikkelingen in de medische branche, gezien vanuit het perspectief van huisarts?

De meest zichtbare ontwikkeling is die van digitalisering. Door de coronacrisis is deze mede ingezet of in ieder geval versterkt. Dit resulteert in E-health oplossingen, zoals digitale consulten en het centraal opslaan van het patiëntdossier. Het is daarbij belangrijk dat het gaat om een centraal en goed beveiligd landelijk systeem. Het is de bedoeling dat patiënten op deze manier informatie over henzelf kunnen inzien. Maar ook mee kunnen praten over uitslagen en behandelingen.

Kanttekening hierbij is volgens mij vooral of een dergelijk systeem voor iedereen gebruiksvriendelijk is. Dus ook voor (sommige) ouderen of digibeten. Maar het is ook van belang dat mensen worden uitgelegd hoe het toegepast moet worden. We moeten voorkomen dat er conclusies worden getrokken voordat er met de arts is overlegd over bepaalde uitslagen. Maar ook benadrukken dat mensen bij nieuwe klachten wel aan de bel trekken en niet uitgaan van bijvoorbeeld een positieve uitslag van een eerder of ander onderzoek.

Welke rol speelt de ICT in jullie praktijk en wat vindt u daarvan?

De ICT heeft een ondersteunende en cruciale rol. Daarom moet het veilig en laagdrempelig werken. Het liefst een vorm van plug-and-play, zodat we als zorgverleners niet onnodig met randzaken bezig zijn. De ICT moet de huisarts en andere medewerkers, ontzorgen zodat we tijd optimaal kunnen inzetten voor zorgtaken.

Voor de IT is Fancit jullie aanspreekpunt, hoe ervaren jullie de communicatie? Begrijpen jullie elkaar als het gaat om IT vraagstukken?

Fancit zorgt ervoor dat we veilig, maar ook eenvoudig kunnen werken. Zij zijn hierin goed benaderbaar. Als de termen voor ons te moeilijk zijn, wordt het op een eenvoudige manier uitgelegd. Bovendien hoeven we niet alle technische details te weten, als het systeem maar werkt. En daar zijn we heel tevreden over.

Wat is voor u Fancit, gevat in één zin?

Fancit is onze betrouwbare en benaderbare IT-partner.

Wat waardeert u het meest aan de samenwerking met Fancit?

Nogmaals de goede benaderbaarheid. Als er ondersteuning nodig is, dan kunnen we hen goed bereiken. Daarbij worden we efficiënt geholpen en als er eisen of aanvullingen van onze kant zijn, dan wordt daar naar geluisterd. Wat we ook erg waarderen is dat Fancit zelf de vinger aan de pols houdt. Ze vragen namelijk uit zichzelf hoe het met de IT gaat, of er nog problemen zijn. En als er vanuit de markt verbeteringen komen, dan bespreken ze dat met ons. Er wordt dus niet gewacht tot we een probleem hebben, maar deze worden juist voorkomen.

Hoe ervaart u de kwaliteit van de Dell werkplekken en de overige apparatuur en geleverde services?

De apparatuur moet betrouwbaar zijn, vooral de randapparatuur. Daar is de huisarts afhankelijk van. Door de toepassing van de hardware (A-merken) door Fancit is onze workflow constant en veilig.

IT-beheer en ondersteuning voor een vast bedrag per maand

Bekijk de pakketten