Medisch Centrum Maarssen Dorp over Fancit

Medisch Centrum Maarssen Dorp is een nieuw medisch centrum in het centrum van Maarssen Dorp. Op de locatie van de praktijk hebben meerdere zorgverleners zich gevestigd zodat de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord wordt aangeboden. Bij het medisch centrum zijn drie huisartspraktijken aangesloten.

Deze samenvoeging en het nieuwe pand waren aanleiding voor een nieuwe IT leverancier. De huisartsen kwamen uit bij MicroHIS As A Service, van DXC (tegenwoordig: Dedalus) Deze hebben Fancit aangeraden als ICT partner. De overgang naar de nieuwe cloudomgeving is voor de verhuizing al gestart. Op deze manier zorgde deze implementatie niet voor meer druk tijdens de verhuizing. Fancit heeft in het nieuwe centrum de volledige infrastructuur ingericht. We beheren het netwerk en leveren ondersteuning aan de eindgebruikers. In dit interview is huisarts Van Beek aan het woord over de praktijk, de trends in de gezondheidszorg en onze samenwerking.

Kunt u, voor ons beeld, aangeven hoe groot het Medisch Centrum Maarssen Dorp is?

We werken met zes huisartsen, een vaste waarnemer, een huisarts in opleiding en een coassistent. Daarnaast werken we ook met een aantal praktijkondersteuners met de specialisaties somatiek, ggz en jeugd. Om alles goed te organiseren hebben we uiteraard een aantal assistenten. Gezamenlijk bedienen we ongeveer 8.000 patiënten in Maarssen Dorp.

In onze praktijk zijn we vooral bezig om de zorg rondom de patiënt te organiseren. Dicht bij huis en van hoge kwaliteit. Dit vraagt om specialisaties van de huisartsen zelf. Zo is een collega kaderhuisarts ouderenzorg, zij heeft een geriatrisch spreekuur. Maar ook op het gebied van longziekten en gynaecologie hebben we een specialist. Zelf ben ik bezig met een kaderopleiding over het bewegingsapparaat en ben net gestart met een artrosespreekuur samen met de specialist en de fysiotherapeut.  Het doel van deze specialisaties is dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven functioneren. Kortom specialisme naar praktijk halen zodat een ziekenhuisbezoek niet nodig is, of uitgesteld kan worden tot het echt nodig is.

Een landelijke trend is een systeem waarin de patiënt zijn dossier kan inzien. We werken zelf ook al met een variant waarmee we patiënten e-consults bieden, maar ook de mogelijkheid om afspraken te maken. Het is veiliger dan via e-mail en het zorgt ook in deze ‘coronatijd’ voor direct contact tussen de huisarts en de patiënt. Het is een goede ontwikkeling maar het blijft zaak dat we nog wel de vertrouwde communicatie mogelijkheden blijven behouden. Want de zorg moet voor iedereen laagdrempelig blijven.

U maakt gebruik van een HIS (Huisartsen Informatie Systeem), kunt u hier iets meer over zeggen?

We werken zoals gezegd met MicroHIS, dit systeem voorziet in het beheren van informatiestromen in de praktijk. Via het systeem registreren we consulten, uitslagen en afspraken. Daarnaast kunnen we hiermee verwijzingen organiseren en verwerken. Ook kunnen we recepten met de apotheek communiceren. Op deze manier kunnen we efficiënt werken. Er gaat we wat tijd zitten in de registratie, maar het is onmisbaar om kwalitatieve zorg te verlenen.

Hoe ervaart u de samenwerking met Fancit? Hebben zij voldoende kennis van de dagelijkse gang van zaken?

Ik ben erg tevreden over de samenwerking. Vooral omdat ze snel reageren op vragen, vrijwel altijd hebben we op dezelfde dag reactie. Bovendien is Fancit een betrouwbare partij. Ze hebben goede lijnen met ICT leveranciers van medische systemen zoals MicroHIS, wat zorgt voor een strakke communicatie. Ook de korte lijnen ervaar ik als erg positief, we hebben vrijwel altijd te maken met dezelfde personen.

Wat is Fancit voor uw praktijk, in één zin?

Fancit is een betrouwbare partij die onze ICT werkbaar maakt en houdt.

Welke aspect van de dienstverlening van Fancit waardeert u het meest?

Fancit kan niet alles voorkomen, dus storingen kunnen optreden. Als dit voorkomt, wordt er snel gereageerd en gehandeld. En niet alleen op afstand, maar ook als er on-site actie nodig is.

Wat vindt u van kwaliteit van de (Dell) apparatuur en de geleverde diensten?

De apparatuur werkt naar behoren. Er zijn geen problemen, oude apparaten worden tijdig vervangen. Voor zowel de gebruikers als de systemen, zorgt dit voor continuïteit.

IT-partner voor een vast bedrag per maand

Bekijk de pakketten